تغییرات شرکت

انواع تغییرات شرکت ها و موسسات از جمله؛

1. ورود و خروج شرکا بدون حضور

2. تغییر آدرس محل شرکت

3. تغییر و اصلاح اساسنامه

4. افزایش و کاهش سرمایه شرکت و موسسه (به صورت غیر نقد)

5. نقل و انتقال سهام انواع شرکت ها و موسسات

6. تمدید اعضای هیئت مدیره و بازرسین

7. تغییر نام شرکت

8. انحلال رسمی توسط کارشناسان رسمی ثبت

مرحله اول: مدارک تغییرات شرکت را تهیه کنید؛

1. کپی آگهی تاسیس کپی روزنامه رسمی

2. کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء

3. در صورت داشتن تغییرات

4. کپی آگهی آخرین تغییرات

مرحله دوم: مدارک را به وکیل تغییرات شرکت تحویل دهید

مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل تغییرات شرکت تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.

مرحله سوم: انجام کلیه امور اداری تغییرات شرکت وسط وکلای موسسه

1. تکمیل مدارک توسط موکل و تحویل به کارشناس

– کپی آگهی تاسیس
– کپی روزنامه رسمی
– کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء
– در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات

2. تحویل مدارک به وکلا

3. صدور صورتجلسه و تحویل به موکل جهت امضاء

4. تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا

5. در صورت نقص در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نقص اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد. ( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی )

6. تایید نهایی و صدور آگهی تغییرات

7. تقریبا دو هفته پس از صدور آگهی صدور در روزنامه رسمی

موسسه حقوقی آرتا پیشرو آریا مشاور و وکیل شما جهت انجام امورعقد قرارداد

ارتباط با ما