تامین اجتماعی

مشاوره تامین اجتماعی حقوقی و خدمات مالی

رقابت در فضای کسب و کار ، بر ذهن بسیاری از مدیران سیطره دارد .امروزه نیاز به مدیران لایق بیش از هر زمان دیگری احساس می شود و یکی از مهمترین شاخص های کارآمدی مدیران استفاده به جا از مشاورانمتعهد ،مسئول با توانایی کافی به جهت آزاد نمودن ذهن خوداز مسائل جانبی پیرامون فعالیت اصلی خود می باشد.جامعه تولیدی و صنعتی ، موسسات و واحدهای اقتصادی کشور درمواجهه با قوانین تامین اجتماعی کار، دارایی وحقوقی واجرای آنها ،با چالش های متعددی دست به گریبان می باشند.و گاها در زمان رویارویی با آن از ادامه فعالیت صرف نظر می کنند که این در نهایت موجب کاهشرشد اقتصادی و بالا بردن نرخ بیکاری می شود.

یکی از علت های بوجود آمدن این مشکلات برای کارفرمایان و کارآفرینان محترم عدم آگاهی ازتکالیف قانونی خود و سازمان مربوطه می باشد.البته این نکته را هم نمی توان نادیده گرفت که اشراف بر کلیه قوانین برای هر فردی تقریبا غیرممکن می باشد و کارفرمایان متفکر و خلاق جهت پیشبرد اهداف و سود آوری بیشتر از مهارتمشاوران بهره می برند.امروزه کارفرمایان نیاز به داشتن اطلاعات کافی درخصوص قوانین مالی ،تامین اجتماعی و حقوقیشفاف وقابل اتکاء جهت پیشبرد اهداف خود دارند.

گروه حقوقی آرتا پیشرو آریا با افتخار در تمامی مراحل پیگیری درخواست های شما در امور سازمان تامین اجتماعی در کنار شما و مدافع حقوقتان می باشد.

موسسه حقوقی آرتا پیشرو آریا مشاور و وکیل شما جهت انجام امورعقد قرارداد

ارتباط با ما