• آدرس:میدان رسالت-خیابان طاهرخانی-پلاک34-واحد1
  • تلفن:77207092| 77893233

قرارداد هنری و سینمایی چیست؟ چگونه نوشته میشود؟ + نمونه قرارداد هنری و سینمایی

قرارداد هنری و سینمایی چیست؟ چگونه نوشته میشود؟ + نمونه قرارداد هنری و سینمایی
1211

قرارداد هنری و سینمایی چیست؟ اهمیت مسائل حقوقی در صنعت سینما سینما یا هنر هفتم، که امروزه از آن به عنوان صنعت سینما نیز یاد می شود. از حرفه ها و روابط متعددی تشکیل شده است. به طوری که تولید یک کار هنری، بدون همکاری افراد و تخصص های مختلف، امکان پذیر نیست. از این […]