• آدرس:میدان رسالت-خیابان طاهرخانی-پلاک34-واحد1
  • تلفن:77207092| 77893233

قرارداد پیمانکاری، عمرانی و مهندسی

قرارداد پیمانکاری، عمرانی و مهندسی
2611

قرارداد پیمانکاری، عمرانی و مهندسی پیمان ها و روش های عقد قرارداد پیمانکاری   قرارداد پیمانکاری چیست؟ قرارداد پیمانکاری یا مقاطعه کاری قراردادی است که به موجب آن دولت یا موسسات و سازمان های عمومی انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در برابر مزد و در مدت معین به شخص حقیقی یا […]