• آدرس:میدان رسالت-خیابان طاهرخانی-پلاک34-واحد1
  • تلفن:77207092| 77893233

رارداد حقوق ناشر و مؤلف چگونه منعقد میشود؟+(نمونه قرارداد)

رارداد حقوق ناشر و مؤلف چگونه منعقد میشود؟+(نمونه قرارداد)
2611

قرارداد حقوق ناشرو و مؤلف حق مؤلف یکی از انواع مالکیت فکری است که به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری گفته می‌شود. حقوق مؤلف در جهان بوسیله کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری و دیگر معاهده‌های مشابه بین‌المللی محافظت می‌شود. قرارداد بین ناشر با مترجم یا با مولف […]