• آدرس:میدان رسالت-خیابان طاهرخانی-پلاک34-واحد1
  • تلفن:77207092| 77893233

قرارداد هنری و سینمایی چیست؟ چگونه نوشته میشود؟ + نمونه قرارداد هنری و سینمایی

قرارداد هنری و سینمایی چیست؟ چگونه نوشته میشود؟ + نمونه قرارداد هنری و سینمایی
1211

قرارداد هنری و سینمایی چیست؟

اهمیت مسائل حقوقی در صنعت سینما

سینما یا هنر هفتم، که امروزه از آن به عنوان صنعت سینما نیز یاد می شود. از حرفه ها و روابط متعددی تشکیل شده است. به طوری که تولید یک کار هنری، بدون همکاری افراد و تخصص های مختلف، امکان پذیر نیست. از این رو مسائل حقوقی مربوط به هنر نیز اهمیت زیادی یافته است. روابط گسترده فی مابین عوامل تولید کننده آثار هنری و سینمایی، لزوم شکل گیری و توجه به دانش میان رشته ای حقوقی – سینمایی را مشهود نموده است. در واقع گسترش این دانش، اوضاع حقوقی جامعه هنر را سامان داده و بروز اختلافات و ایجاد ابهام در هنگام عقد قراردادهای سینمایی و هنری می کاهد.

اهمیت حقوق سینمایی و هنری در چه حد است؟

آنچه در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته مشاهده می شود، تعدد تألیفات و وبسایت های حقوقی در زمینه های هنری و سینمایی می باشد. این کتاب ها و نوشته ها که اغلب به موضوعاتی نظیر حقوق سینما و قوانین فعالیت در دنیای هنر، به خصوص سینما، تلویزیون و فیلم سازی می پردازد، نشان دهنده پشتیبانی و حمایت قوی قانون و قانونگذار از صنعت فیلم سازی و سینمای این کشورها می باشد. اهمیت تدوین این حقوق به سبب گسترش قراردادهای سینمایی و هنری می باشد.

علی رغم وجود چنین قوانینی، متأسفانه مشاهده می شود که فعالان حوزه سینما نیز مانند دیگر اهالی هنر، به این قوانین توجهی ندارند و با بی اطلاعی خود از قوانین حقوقی سینمایی، زیان های مالی و معنوی را برای خود و حرفه خود ایجاد می نمایند.

نمونه قرارداد سینمایی و هنری

این قرارداد طبق ماده ۱۰ قانون مدنی ایران ناظر به قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب دی‌ماه ۱۳۸۴ بین خانم/آقای …………………………… به عنوان تهیه‌کننده فیلم‌سینمایی با نام موقت “…………………………….” نشانی ………………………………………………………………………………………. که در این قرارداد طرف اول نامیده می‌شود و خانم/ آقای …………………… فرزند …………………….. به شماره‎شناسنامه ………………………………….نشانی……………………………………………………………………………………… شماره تلفن ………………………………… که در این قرارداد طرف دوم نامیده می‌شود منعقد می‌گردد و طرفین ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملزم به اجرای تمامی مفاد قرارداد می‌گردند. ماده ۱) موضوع قرارداد موضوع این قرارداد عبارتست از خرید خدمات طرف دوم تحت سمت حرفه‌ای در فیلم سینمایی با نام موقت …………………………………… به کارگردانی …………………………….. براساس شرایط مندرج در قرارداد.

قرارداد های رایانه ای(کامپیوتری) چگونه نوشته میشود؟ + بررسی قرارداد های طراحی سایت
مطالعه این مقاله

ماده ۲) مدت قرارداد طرف دوم قرارداد متعهد و موظف است امور مربوط به موضوع این قرارداد را از تاریخ ……………………….. تا تاریخ …………………………. طبق برنامه ریزی مسئول مربوطه در محل و زمان تعیین شده در برنامه انجام دهد. تبصره: درصورتی که مدت اجرای پروژه بیشتر از مدت قرارداد به طول بینجامد، طرف دوم موظف می‌باشد تا پایان پروژه ادامه کار دهد و طرف اول مدت افزایش قرارداد را براساس مبلغ قرارداد به طرف دوم روزانه پرداخت نماید.

ماده ۳) مبلغ قرارداد طرف اول قبول و تعهد می‌نماید در برابر خدمات موضوع این قرارداد ماهیانه/ جمعا مبلغ ……………………… به عنوان حق‌الزحمه به شرح و شرایط زیر به طرف دوم با رعایت مفاد این قرارداد پرداخت نماید. قسط اول …………………. ریال پس از ………………………. قسط دوم ………………………. ریال پس از …………………….قسط سوم …………………… ریال پس از…………………….. قسط چهارم ……………………. ریال پس از ……………………قسط پنجم …………………….. ریال پس از …………………. قسط ششم …………………….. ریال پس ا ز………… تبصره: از کلیه پرداخت‌های فوق مبلغ ۵% بابت مالیات قانونی کسر می‌گردد.

ماده ۴) تعهدات طرفین قرارداد -طرف اول متعهد می‌باشد که کلیه وسایل و امکانات لازمه را جهت تسریع و بهتر انجام دادن وظایف محول شده برای طرف دوم فراهم نماید. -طرف دوم متعهد می‌گردد ضمن رعایت کامل اصول اخلاقی با کمال صمیمیت وظایف محوله را انجام دهد و به هیچ وجه موجبات وقفه در زمینه تولید فیلم موضوع این قرارداد را فراهم نیاورد و به هیچ علتی کار خود را در مراحل موضوع این قرارداد ولو به طور موقت ناتمام نگذارد. -طرف دوم پذیرفت که درتمام مدت این قرارداد تعهدات و خدمات و یا وظایف دیگری را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مانع از انجام وظایف موضوع این قرارداد باشد قبول ننماید. -هزینه ایاب و ذهاب به عهده طرف دوم است و طرف اول فقط متعهد تامین وسیله رفت و برگشت از دفتر پروژه به محل فیلمبرداری است. -اگر تمام یا قسمتی از فیلم مورد قرارداد در خارج از ………………….. تهیه شود، طرف دوم برای مدت و دفعات لازم ملزم به همکاری بوده و در این مدت کلیه هزینه‌های مسافرت، اقامت و خوراک به عهده طرف اول است. -کلیه حوادث اعم از جانی و مالی ناشی از کار اجرایی که به علت احتیاطی طرف دوم رخ دهد طرف اول می‌تواند نسبت به بیمه حوادث اقدام نماید. – زمان اجرای تعهدات و خدمات طرف دوم محدود به ساعات معینی نبوده و اجرای قرارداد جهت پیشرفت کار (حتی در روزهای تعطیل ویا شب) استمرار دارد. -کلیه اموال و لوازمی که دراختیار طرف دوم قرار می‌گیرد امانی بوده و می‌بایستی با همان کیفیت و وضعیت سابق نگهداری و به مجرد اتمام کار یا هرزمانی که طرف اول صلاح بداند مسترد نماید و در صورت مفقود شدن و یا فرسایش غیرعادی، خسارت آن با احتساب قیمت روز از سوی طرف دوم پرداخت خواهد شد.

قرارداد کاری-استخدامی چیست؟ چگونه منعقد میشود؟ استخدام رسمی چیست؟(نکاتی که همه باید بدانند)
مطالعه این مقاله

تبصره ۲: پرداخت قسط آخر دستمزد طرف دوم منوط به اجرای کامل موضوع قرارداد به تشخیص کارگردان و تحویل کامل وسایل و تسویه حساب می‌باشد. -طرف دوم تأیید می‌نماید نسبت به موضوع قرارداد از نظر حرفه‌ای آگاهی کامل دارد. در صورت اثبات عدم توانایی او، طرف اول می‌تواند این قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید و در صورت بروز خسارت، طرف دوم موظف به جبران آن می‌باشد که می‌تواند به مراتب بیش از مبلغ پرداختی‌ها باشد. ملاک عمل در این خصوص نظر ………………………….. می‌باشد. – طرف دوم متعهد می‌شود که در صورت تأخیر یا عدم حضور در محل کار یا مساحمه در انجام امور محوله به نحوی که موجب خسارت شود، خسارت وارده را جبران نماید و همچنین در صورتی که فیلم احتیاج به اصلاحیه داشته باشد طرف دوم موظف است برای تجدید فیلمبرداری و دوبله با طرف اول همکاری نماید، بدون اینکه حق الزحمه‌ای مطالبه نماید.

ماده ۵) موارد مختلف چنانچه فرضا یا محالا یکی از مواد و یا شرایط این توافق‌نامه مغایر با قانون باشد فقط آن ماده بلااثر است و تأثیری در سایر موارد ندارد و خللی به اصل توافق نامه وارد نمی‌آورد در این حالت طرفین مکلف می‌باشند با توافق یکدیگر و براساس مفاد، مواد دیگری به جای آن تعیین نمایند.

ماده ۶) فورس ماژور چنانچه هریک از طرفین به علت فورس ماژور (امر خارج از اراده طرفین) نتوانند به هریک از تعهدات مندرجه در این قرارداد عمل نماید و انجام آن تعهد هم وسیله شخص ثالث امکانپذیر نباشد در این حالت اجرای آن تعهد غیرممکن است و به حالت تعویق درمی‌آید. هریک از طرفین که می‌خواهد عدم اجرای یک یا چند تعهد مندرجه در این توافق نامه را ناشی از فورس ماژور اعلام نماید مکلف است از تاریخ غیرممکن شدن اجرا تعهد (فورس ماژور) مراتب را ظرف ۵ روز در صورتی که داخل کشور است و ظرف ده روز در صورتی که خارج کشور است کتبا به طرف دیگر اعلام نماید. در حالت “فورس ماژور” طرفین باید با حسن نیت مساعی خود را در رفع آن معمول داشته و راه حل معقول و منطقی که منطبق با موازین شرعی و قانونی و عرف عادت آن باشد پیدا و عمل نماید.

قرارداد ورزشی چیست؟ و بررسی جامع نحوه نوشتن قرارداد ورزشی
مطالعه این مقاله

ماده ۷) سایر شرایط:………………………………

ماده ۸) رفع اختلافات و ارجاع امر به حکمیت در صورت اختلاف در اجرای مفاد این قرارداد بین طرفین قرارداد حاصل گردد در این صورت طرفین با نمایندگان آنها مذاکرات اصلاحی سعی در رفع اختلاف خواهد نمود و در غیر این صورت هریک از طرفین منفردا و یا متفقا حق دارند و می‌توانند موضوع اختلاف خود را به حکمیت شورای کارشناسی و داوری در خانه سینما ارجاع نماید، رأی داوران برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده ۹)قرارداد حاضر موافق ماده ۱۰ قانون مدنی و در ……. ماده و …… نسخه تنظیم و امضا و تبادل گردید که هرکدام حکم واحدی دارد و هردو اصل امضا منعکس است.

 

امضا طرف اول …………………… امضا طرف دوم ……………………

ارتباط با ما

برای دریافت مشاوره درخواست خودتون رو ثبت کنید تا مشاوران ما در کوتاهترین زمان با شما تماس بگیرند

مشاوره رایگان